Search our books!


 • ALGEMEEN RECHT
 • inleiding recht
 • rechtsfilosofie
 • rechtssociologie
 • rechtspsychologie
 • algemeen procesrecht

 • RECHTSGESCHIEDENIS
 • rechtsgeschiedenis Nederland
 • rechtsgeschiedenis BelgiŽ
 • rechtsgeschiedenis Duitsland
 • history of law
 • rechtsgeschiedenis Frankrijk
 • rechtsgeschiedenis ItaliŽ
 • rechtsgeschiedenis Rusland
 • rechtsgeschiedenis Spanje
 • rechtsgeschiedenis USA
 • rechtsgeschiedenis Canada
 • Hugo Grotius (1583-1645)(

 • OUD RECHT
 • Byzantijns recht
 • Romeins recht
 • Oud Grieks recht
 • Oud Vaderlands recht
 • Hollands-Romeins recht
 • Canoniek recht

 • BURGERLIJK RECHT
 • familierecht
 • personenrecht
 • vermogensrecht
 • ondernemingsrecht
 • handelsrecht
 • intellectuele eigendom
 • bank- en effectenrecht
 • mededingingsrecht
 • faillissementsrecht
 • verbintenissenrecht
 • erfrecht
 • onroerend goed & huur- & bouwrecht
 • aansprakelijkheid
 • burgerlijk procesrecht
 • notariaat

 • informaticarecht
 • computerrecht
 • INTERNATIONAAL RECHT
 • Europees recht
 • Europees recht
 • INTERNATIONAAL RECHT
 • vreemdelingenrecht
 • mensenrechten
 • lucht- & ruimterecht
 • zeerecht
 • law of the sea
 • STAATS- & BESTUURSRECHT
 • bestuurskunde
 • bestuursprocesrecht
 • onderwijsrecht
 • milieurecht
 • onteigeningsrecht
 • ambtenarenrecht
 • agrarisch recht
 • buitenlands staatsrecht
 • Amerikaans staatsrecht

 • STRAFRECHT
 • criminologie
 • criminal law
 • international criminal law
 • verkeersrecht

 • BELASTINGRECHT
 • dividendbelasting
 • inkomstenbelasting
 • invoerrechten
 • loonbelasting
 • omzetbelasting
 • successierecht
 • vennootschapsbelasting
 • vermogensbelasting
 • fiscaal strafrecht
 • internationaal belastingrecht
 • geschiedenis belastingen

 • SOCIAAL RECHT
 • arbeidsrecht
 • werkeloosheidswet
 • stakingsrecht
 • arbeidsongeschiktheid
 • gezondheidsrecht

 • Law Book Dealers: Used & Antiquarian
 • Register a permanent want for an author/subject
 • Register a search for a specific title

 • This page is made by De Kloof Booksellers & Scientia Verlag
  Last update 17 july 2016